Đăng Ký Thành Công

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin Cảm Ơn!

CAM KẾT CỦA PHÁP VIỆT

Thành thạo 100 món ăn sau 3 tháng

Đào tạo từ căn bản - nâng cao

Mức học phí hợp lý

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Đào tạo bởi các giảng viên nổi tiếng 

©2023 Allrights reserved hocvienamthucphapviet.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔi

Địa chỉ: 58/14 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0765662255

Email:

Website: hocvienamthucphapviet.vn